Doorstep AS er et selskap eiet av DnB NOR ASA og Telenor ASA, og har som hensikt forretningsutvikling i grenseflaten mellom bank og telekommunikasjon.


Kontaktpersoner:

Viktoria Erngard, telefon 916 04 563, email: viktoria.erngard@telenor.com

Bjørn Skjelbred, telefon 906 66 337, email: bjorn.skjelbred@dnbnor.no


Styret i Doorstep:

Rune Bjerke, DnB NOR, styreleder

Jon Fredrik Baksaas, Telenor, styremedlem

Rolf Erik Gundersen, DnB NOR, styremedlem

Cathrine Klouman, DnB NOR, styremedlem

Anders Grevstad, DnB NOR, styremedlem

Ric Brown, Telenor, styremedlem

Ragnar Kårhus, Telenor, styremedlem

Viktoria Erngard, Telenor, styremedlem